โปรโมชั่นของวันนี้!

SkyfastHost มุ่งมั่นที่จะจัดหาชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุดในราคาที่ดีที่สุด หน้านี้จะแสดงข้อมูลสรุปของโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดของเรา

Flower Flower
หมายเหตุ:
  • การต่ออายุและการโอนจะไม่รวมในราคาพิเศษนี้.
  • ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนโดเมนที่สามารถลงทะเบียนผ่านโปรโมชั่นนี้
Tlds Promo Price Max Promo Registration Year(s)
.website $ 6.84 1
.space $ 1.75 1
.host $ 10.56 1
.press $ 10.56 1
.pw $ 1.36 1
.site $ 6.84 1
.online $ 8.31 1
.college $ 20.05 1
.tech $ 10.56 1
.uno $ 8.31 1
.zone $ 7.02 1
.store $ 10.18 1
.xyz $ 2.90 1
.pro $ 3.99 1
.tips $ 10.89 1
.rent $ 20.05 1
.systems $ 8.50 1
.gives $ 10.22 1
.fun $ 1.46 1
.sale $ 7.22 1
.co.in $ 2.90 1
.net.in $ 2.90 1
.org.in $ 2.90 1
.gen.in $ 2.90 1
.firm.in $ 2.90 1
.ind.in $ 2.90 1
.5g.in $ 2.90 1
.6g.in $ 2.90 1
.ai.in $ 2.90 1
.am.in $ 2.90 1
.bihar.in $ 2.90 1
.biz.in $ 2.90 1
.business.in $ 2.90 1
.ca.in $ 2.90 1
.cn.in $ 2.90 1
.com.in $ 2.90 1
.coop.in $ 2.90 1
.cs.in $ 2.90 1
.delhi.in $ 2.90 1
.dr.in $ 2.90 1
.er.in $ 2.90 1
.gujarat.in $ 2.90 1
.info.in $ 2.90 1
.int.in $ 2.90 1
.internet.in $ 2.90 1
.io.in $ 2.90 1
.me.in $ 2.90 1
.pg.in $ 2.90 1
.post.in $ 2.90 1
.pro.in $ 2.90 1
.travel.in $ 2.90 1
.tv.in $ 2.90 1
.uk.in $ 2.90 1
.up.in $ 2.90 1
.us.in $ 2.90 1
.today $ 3.41 1
.mobi $ 3.89 1
.co $ 11.73 1
.in.net $ 1.46 1
.solutions $ 6.42 1
.org $ 11.04 1
.eu $ 3.42 1
.guru $ 3.61 1
.link $ 1.55 1
.world $ 3.21 1
.rocks $ 7.36 1
.club $ 7.06 1
.design $ 13.64 1
.biz $ 5.42 1
.social $ 8.46 1
.energy $ 10.84 1
.foundation $ 10.22 1
.click $ 2.39 1
.asia $ 5.04 1
.city $ 5.94 1
.news $ 9.12 1
.markets $ 7.36 1
.email $ 6.42 1
.life $ 3.62 1
.live $ 3.62 1
.works $ 4.58 1
.software $ 14.93 1
.me $ 9.14 1
.global $ 25.27 1
.info $ 4.19 1